Kurss 3 gadu maģistrantiem

3 gadu maģistrantiem

Kurss "Programmatūras inženierija"; 2013.gada rudenī.
Kursa apjoms - 6 KRP; docētājis - A.Jansone, Dz.Tomsons

Kurss PMinf1 grupas maģistrantiem, kuri studē 3 gadus
2011.gada rudens