Profesionālā bakalaura studiju programmas "Mehatronika" kursi

Kurss profesionālā bakalaura studiju programmas "Mehatronika"  1.gada studentiem 2018.gada pavasarī

NO LOĢISKAJIEM ELEMENTIEM LĪDZ FUNKCIONĀLAJIEM BLOKIEM.

NO TRIGERIEM LĪDZ AUTOMĀTU SINTĒZEI.

KONTROLLERA KĀ LOĢISKĀ AUTOMĀTA PROGRAMMĒŠANA ASAMBLERA UN C++ VALODĀ.