Datorika
Programmatūras izstrāde vizuālās programmēšanas vidē Scratch
Programmatūras izstrāde programmēšanas valodā C++
Darbs ar biroja lietotnēm (ECDL)
Datorikas mācību metodika pamatskolā