Kurss universitātes docētājiem par tehnoloģijām izglītībā

Vieta docētājiem, kur rast atbildes uz saviem jautājumiem par MOODLE lietošanas niansēm.

Vieta, kur uzdot jautājumus.

Vieta, kur rast jaunas idejas darbam kombinētajās studijās.