Vietne, kurā iespējams iepazīties ar studiju kursu programmām.

Elektroniskie mērinstrumenti

un aprēķini

vides inženierijā.

Kurss sniedz atbalstu studentiem patstāvīgajā darbā. Atrodami franču valodas gramatikas vingrinājumi, autentiski materiāli franču valodā un prezentācijas franču un frankofonās kultūras iepazīšanai.