Doktorantūras programma

Kurss 1.gada doktorantiem rudens semestrī

Studiju kurss 1.gada doktorantiem (2018.gads)

B daļas kurss 2.gada doktorantiem, kuriem vēlas iegūt grādu inženierzinātnēs
Kursa apjoms: 5 KRP
Docētājs: prof.J.Grundspeņķis