Profesionālā bakalaura studiju programma

Vietne paredzēta programmas Tūrisma vadība un rekreācija visu kursu studentu atbalstam, savstarpējām diskusijām un palīdzībai. Vietne paredzēta arī neformālām diskusijām. Reģistrēties studenti var paši un paši uzturēt diskusijas.

Tūrisma vadības un rekreācija- 2KRP

Studiju kurss viesnīcu sistēmu vadība- 2KRP