Kurss profesionālā maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1.gada maģistrantiem (programmatūras inženirijas specializācijā)