Kurss studiju programmas "Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija" un "Matemātika, fizika un datorzinātnes" studentiem 2018.gada pavasara semestrī
Kursa apjoms - 2 kredītpunkti