Profesionālā maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1.gada maģistrantu studiju projekts