Virutālā vide maģistra darba izstrādei profesionālā maģistra studiju programmā "Informācijas tehnoloģija"