Kurss studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 2.gada maģistrantiem 2013.gada pavasarī