Brīvās izvēlēs (C daļas) kurss studiju programmas "Matemātika" studentiem 2013.gada pavasarī