Kurss bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 3.gada studentiem 2015.gada rudenī.