Profesionālā maģistra studiju programma "Informācijas tehnoloģija" 1.gada maģistrantiem