Kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes"  studentiem 2017.gada rudenī