Studiju projekta vietne bakalaura studiju programmu "Datorzinātnes",  "Informācijas tehnoloģija" un "Jauno mediju māksla" 1.gada studentiem 2014.gada pavasara semestrī