Studiju projekta vietne bakalaura studiju programmu "Datorzinātnes" un "Informācijas tehnoloģija" 2.gada studentiem