Brīvās izvēles (C daļas) kurss profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 2. un 3.gada studentiem 2018.gada rudens semestrī