Studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Matemātika” 3.kursa studentiem 2015.gada rudens semestrī