Kurss profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 4.gada studentiem (ieskaite; 2 KRP)