Studiju projekta vietne profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1.gada studentiem 2019.gada pavasara semestrī