Algorithms and Data Structures II
Kurss profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 2.gada studentiem 2018.gada rudenī