Kurss profesionālā maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1.gada studentiem 2019.gada rudenī