Kurss profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 2.gada studentiem 2019.gada rudenī