Enterprise Resource Planning systems
Kurss profesionālā maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1.gada maģistrantiem 2016.gada rudenī