Kurss profesionālā maģistra studiju programmas "informācijas tehnoloģijas" 1.gada studentiem