Kurss PMinf1 grupas maģistrantiem
Kursa apjoms - 2 KRP
Gala pārbaudījums - eksāmens

Kurss BOV 3.kurss, VAEPI 4.kurss